JML-diving

Menu
MENU

Čpavek a aminy

Čpavek je anorganická chemická sloučenina s polární strukturou, velmi dobře rozpustný ve vodě. Tento bezbarvý, velmi štiplavý plyn se používá jako základní surovina v chemickém průmyslu. Používá se na výrobu hnojiv, kyseliny dusičné, syntetických pryskyřic a vláken, stavebních materiálů, a jako chladivo. Jedná se o vysoce toxickou sloučeninu, vysoce agresivní a nebezpečnou pro životní prostředí.

K čištění proudu plynu obsahujícího čpavek firma Molecular Products doporučuje Chemsorb 520 nebo Chemsorb MultiGard. Jedná se o vysoce kvalitní impregnované aktivní uhlí na základě kokosové skořápky.

Aminy jsou organické sloučeniny čpavku, v nichž jeden, dva nebo tři atomy vodíku byly nahrazeny organickými skupinami. Jedním z nejčastějších aminů je methylamin.

Methylamin je jedovatý, bezbarvý, hořlavý plyn s nepříjemným zápachem podobným čpavku a zkaženým rybám. Je to nejjednodušší, primární alifatický amin, velmi snadno rozpustný ve vodě. Používá se při organické syntéze v průmyslu, při výrobě barviv a tříslovin, při přípravě farmaceutické a chemické syntézy – produkce pesticidů. Zkapalněný se používá jako rozpouštědlo.

K čištění proudu plynu obsahujícího aminy, zejména methylamin, doporučuje firma Molecular Products výrobek Chemsorb 620. Jedná se o vysoce kvalitní impregnované aktivní uhlí vyrobené na základě kokosové skořápky.

Pro další informace, prosím, kontaktujte některého z našich poradců.