JML-diving

Menu
MENU

Všeobecní informace

Odstranění oxidu uhličitého

Jak to funguje:

Sofnolime ® odstraňuje oxid uhličitý (a ostatní nečistoty) z proudu plynu prostřednictvím exotermní reakce za účasti vody, na základě katalytické chemické reakce. Sofnolime ® obsahuje kontrolované množství vody, která se podílí na reakci. Voda se také vytváří jako vedlejší produkt chemické reakce.

Použití:

Sofnolime ® – natronové vápno absorbuje oxid uhličitý a tím zabezpečí dýchatelnost vzduchu. Je navržen tak, aby odstranil oxid uhličitý z cirkulačního vzduchu / Nitrox / Heliox v reabreatheroch a ve saturačních potápacích systémech.
Rebreather na profesionální a rekreační potápění
Dekompresní komory / potápěčské zvony / systémy rekuperace plynů
Jednotky na očišťování plynu určené pro potápění

Vlastnosti:

Vysoká schopnost absorbovat oxid uhličitý
K dispozici s indikátory opotřebení (indikátor – bílá -> fialová)
Nepravidelný tvar / velikost granulí s cílem optimalizovat balení
Vysoká odolnost proti otěru (nízká prašnost)

Podrobnosti o produktu:

Existují dva typy produktu: 797a CD. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy je velikost a tvar granulí. Produkt Sofnolime CD má velikost od 2,0 mm do 5,0 mm a průřez granulí ve tvaru písmene D. Produkt Sofnolime 797 má menší granule (1,0 mm až 2,5 mm) a průřez ve tvaru trojúhelníku, což v praxi umožňuje účinnější absorpci CO2 ve vztahu k produktu Sofnolime CD.