JML-diving

Menu
MENU

rEvo

Rebreather rEvo

Série rebreather s conterlangami na zádech. Možnost ručního nebo automatického řízení. Dostupné modely rEvo III, rEvo II standard, rEvo II mini a rEvo micro.

Duální scrubbery.

Kanystr na natronové vápno: radiální (2×1, 35 kg) nebo axiální.

Většinou se používá pohlcovač CO2 : Sofnolime 797

Více informací o rebreatheru na webu výrobce: www.rEvo-rebreathers.com

revo