JML-diving

Menu
MENU

Skupina JML

Činnost  JML DIVING se provádí v rámci Skupiny JML. Skupina JML, mimo oblasti popsané na těchto stránkách, zabývá se činností v oblastech:

    • čištění vzduchu, vody a ochrana životního prostředí v průmyslových závodech, spalování nebezpečných odpadů, optimalizace procesů na čistírnách odpadních vod – JML INUDSTRY (www.jml-industry.com)
    • výstavba a projektování krematorií i Domů smutku i dodávka a servis kremačních linek – JML FUNERIS (www.jml-funeris.com)
    • obchodní poradestvo při získávání prostředků z fondů EU a obchodní outsourcing – JML GLOBAL (www.jml-global.com)
    • back office služby – JML ASSETS (www.jml-assets.com)
    • moderní IT řešení na podporu obchodních procesů – JML SERVICE (www.jml-service.com)

 Vysoké kompetence a široké zkušenosti zaměstnanců Skupiny JML, a také vzájemně se doplňující nabídka, dovolují na vznik pro každou oblast působení unikátní,  personalizovanou nabídku, která se opírá o produkty a byznysové poradenství. Dává to další výhody našim zákazníkům.