JML-diving

Menu
MENU

Molecular Products

Jsme výhradní zástupce firmy Molecular Products v Polsku, České Republice a na Slovensku. Distribujeme celé portfolio produktů.

Proč Molecular? Molecular Products je uznávaný světový producent natronového vápna Sofnolime, který vyrábí produkty pro očišťování dýchatelného vzduchu přes 80 let. Na základě mnoholeté zkušenosti firma utvořila širokou nabídku produktů, které zajišťují bepečnost dýchání ve všech situacích spojených s potápěním, což zajišťuje, že je jeden z lídrů tohoto trhu.

Počínajíc rebreathery a končíc systémy pro hloubkové potápění, všechna odborná řešení byly vytvořené v těsné spolupráci s dodavateli potřeb pro potápění z celého světa. Mnoholeté práce, spojené s rozvojem produktů, příspěly ke vzniku know-how, díky kterému zaměstnanci firmy Molecular Products mohou pomoct s řešením znova se objevujících problémů koncových použivatelů.

Neustálý proces rozvíjení produktů zajišťuje, že výrobky Sofnolime® firmy Molecular Products dosahují lepších parametrů, než konkurenční výrobky. Optimální formule i náležitý produkční proces působí tím, že obsah prachu v námi nabízených produktech je značně nižší, než průměrná hodnota, které se dosahuje v sektoře. Garantuje to větší vydatnost produktů i delší dobu práce pohlcovače. Všechny produkty jsou podrobovány rigorózním testům, cílem zajištění jejich souladu se specifikacemi.