JML-diving

Menu
MENU

Absorpce jiných sloučenin

Oxid uhelnatý je vysoce toxický plyn, bezbarvý a bez zápachu. Je lehčí než vzduch, díky čemuž se s ním snadno mísí a vytváří zmes.

více

Sloučeniny síry jsou chemické sloučeniny, které se vyskytují nejčastěji ve formě bezbarvého plynu s charakteristickou vůní. Mezi nejčastější sloučeniny síry patří sirovodík, merkaptany (thioly) a oxidy síry.

více

Vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru. Ve volném stavu je mimořádně hořlavý, s kyslíkem vytváří výbušnou směs.

více

Aldehydy jsou jednoduché organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu. Jsou to zejména kapalné a pevné látky s příjemnou vůní, s výjimkou hlavního zástupce této skupiny, formaldehydu.

více

Chlór je žlutozelený plyn s ostrým dráždícím zápachem-podobně jako vůně bělidla. Není hořlavý ale při styku s jinými chemickými látkami může vytvořit výbušnou směs.

více

Čpavek je anorganická chemická sloučenina s polární strukturou, velmi dobře rozpustný ve vodě. Tento bezbarvý, velmi štiplavý plyn se používá jako základní surovina v chemickém průmyslu.

více

Kyselé výpary. Mezi kyselé plyny patří jakýkoliv typ plynu nebo směsi plynů, který tvoří sloučeniny s vodou, s hodnotou pH nižší než 7, jako je chlor, brom, fluor, oxid siřičitý, chlorovodík, kyanovodík, oxidy dusíku. Kyselé plyny vznikají při procesu čištění sloučenin ropy, zemního plynu.

více

Rtuť je stříbřitý kov, který při pokojové teplotě je snadno těkavá kapalina. Je bez zápachu a je nehořlavý. Používá se v teploměrech, přístrojích, difúzních pumpách, bateriích a rtuťových zářivkách.

více

Ozón je tříatomová molekula kyslíku, vyskytující se ve formě modrého plynu. Ve volném stavu existuje v atmosféře, v horní části ochranného pláště, a chrání nás před škodlivými účinky slunečního záření.

více

Vypařování organických sloučenin může být z přírodních, průmyslových a recyklovaných zdrojů. Biochemické procesy (např. hnití) vede k emisím různých typů organických sloučenin.

více