JML-diving

Menu
MENU

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý je vysoce toxický plyn, bezbarvý a bez zápachu. Je lehčí než vzduch, díky čemuž se s ním snadno mísí a vytváří zmes.Vzniká nedokonalým spalováním paliva jako např.. dřeva, ropy, zemního plynu, benzínu, uhlí, kvůli nedostatku odpovídajícího množství kyslíku potřebného pro dokonalé spalování.

V uzavřeném prostoru (např. ponorky), existuje mnoho zdrojů oxid uhelnatého, mj. jsou to emise a cigaretový kouř.

Molecular Products vyvinul katalyzátor na bázi ušlechtilého kovu: Sofnocat 423 a Sofnocat 514 na odstranění oxidu uhelnatého.

Pro další informace, prosím, kontaktujte některého z našich poradců.