JML-diving

Menu
MENU

Chlór

Chlór je žlutozelený plyn s ostrým dráždícím zápachem-podobně jako vůně bělidla. Není hořlavý ale při styku s jinými chemickými látkami může vytvořit výbušnou směs. Jedná se o jednu z nejčastěji používaných látek v různých průmyslových odvětvích. Používá se k výrobě některých rozpouštědel, a jako bělidlo na papír a textilie. Chlór je také běžně používán jako prostředek k zabíjení bakterií a na dezinfekci. Používá se na dezinfekci vody v bazénech, pitné vody a průmyslových odpadů. Způsobuje podráždění kůže a očí.

Chlór je také přítomen v bateriích na palubě ponorky. V důsledku zaplavení mořskou vodou může být uvolněn do uzavřeného prostředí a způsobit podráždění.

Chlór může být odstraněn za pomoci výrobku Chemsorb 1202 od firmy Molecular Products, který byl vyroben na odstraňování kyselých plynů.

Pro další informace, prosím, kontaktujte některého z našich poradců.