JML-diving

Menu
MENU

Těkavé organické sloučeniny

Vypařování organických sloučenin může být z přírodních, průmyslových a recyklovaných zdrojů.

Biochemické procesy (např. hnití) vede k emisím různých typů organických sloučenin.

V průmyslu jsou zdrojem emisí různé technologické procesy, při kterých se uvolňuje několik různých látek, zejména rozpouštědla, barviva a lepidla.

Na palubě ponorky hlavním zdrojem par organických sloučenin je údržba a opravy, při kterých se používají rozpouštědla, lepidla, barvy, atd.

K odstranění organických par Molecular Products vyvinula celou řadu produktů: adsorbent z aktivního uhlíku na bázi skořápek z kokosových ořechů Chemsorb 1000, katalyzátor na bázi vzácných kovů Sofnocat 423, Sofnocat 514 a Molecule.

Pro více informací, prosím, kontaktujte některého z našich poradců.