JML-diving

Menu
MENU

Kyselé výpary

Mezi kyselé plyny patří jakýkoliv typ plynu nebo směsi plynů, který tvoří sloučeniny s vodou, s hodnotou pH nižší než 7, jako je chlor, brom, fluor, oxid siřičitý, chlorovodík, kyanovodík, oxidy dusíku. Kyselé plyny vznikají při procesu čištění sloučenin ropy, zemního plynu.

Na palubě ponorky vzniká zejména fluorovodík a chlorovodík při tepelném rozkladu halogenových uhlovodíků – které se používají jako chladivo.

Směs kyselých plynů může být odstraněna za pomoci výrobku Chemsorb 1202 od firmy Molecular Products, který byl pro tento účel vyrobený.

Pro další informace, prosím, kontaktujte některého z našich poradců.