JML-diving

Menu
MENU

Sloučeniny síry

Sloučeniny síry jsou chemické sloučeniny, které se vyskytují nejčastěji ve formě bezbarvého plynu s charakteristickou vůní. Mezi nejčastější sloučeniny síry patří sirovodík, merkaptany (thioly) a oxidy síry. Jsou přítomny při procesu čištění ropy a zemního plynu, čištění spalin, stejně jako při výrobě papíru, hnojiv a ve farmaceutickém průmyslu. Jsou škodlivé zejména pro dýchací cesty a sliznice, způsobují kašel a dušnost. Způsobují poleptání kovových dílů.

Na palubě ponorky sloučeniny síry pocházejí především z hnacích motorů a ze sociálních zařízení.

Molecular Products vyvinula celou řadu produktů pro odstranění sloučenin síry, jako je Chemsorb 1202, Sofnofil, Sofnosiv.

Pro další informace, prosím, kontaktujte některého z našich poradců.