JML-diving

Menu
MENU

Produkty

Absorpce CO2

Sofnolime ® odstraňuje oxid uhličitý (a ostatní nečistoty) z proudu plynu prostřednictvím exotermní reakce za účasti vody, na základě katalytické chemické reakce. Sofnolime ® obsahuje kontrolované množství vody, která se podílí na reakci. Voda se také vytváří jako vedlejší produkt chemické reakce.

více

Absorpce jiných sloučenin

Oxid uhelnatý
Sloučeniny síry
Vodík
Aldehydy
Chlór
Čpavek a aminy
Kyselé výpary
Rtuťové páry
Ozón
Těkavé organické sloučeniny

více

Vytváření kyslíku

V posledním desetiletí firma Molecular Products vyvinula multi-účelné kyslíkové generátory, které bezpečně dodávají kyslík potřebný pro dýchání v uzavřeném okruhu.

více