JML-diving

Menu
MENU

Profesionální potápění

Saturační potápěcí systémy jsou systémy s uzavřeným oběhem, ve kterých je velmi důležité odstraňování různých substancí z vydechovaného vzduchu. Hlavní problém, který ohrožuje život osob používajících tento systém je odstraňování oxidu uhličitého.

Produkt Sofnolime ® se používá k udržení koncentrace oxidu uhličitého pod úrovní škodlivosti pro organismus.

Saturační systémy také vyžadují odstranění jiných škodlivých chemických látek, a to vždy s ohledem na to, že vzduch v těchto systémech obsahuje drahé hélium, které by mělo být vráceno do oběhu.

Katalyzátor Sofnocat® je určen pro oxidaci nežádoucích nečistot při normální teplotě ve vydechovaném vzduchu. Okysličuje, nebezpečný pro člověka oxid uhelnatý na oxid uhličitý a také odstraňuje vodík v uzavřených prostředích. Přispívá také ke snížení emisí těkavých organických sloučenin (TOS-VOC). Výrobek má vysokou odolnost proti vlhkosti, vynikající výkon při nízkých teplotách, vysokou mechanickou pevnost a současně nízký dýchací odpor.

Jiný produkt využíván v saturační systémech je Sofnofil, který je dokonalým absorbentem sloučenin síry. Kromě odstraňování nebezpečných korozijných plynů odstraňuje také nepříjemné zápachy. Díky své pórovité struktuře, je charakteristický nízkým odporem proudění vzduchu, nízkou prašností a současně vysokou mechanickou odolností a vysokou schopností absorbovat nečistoty.

Dalším dobrým řešením pohlcování vlhkosti je přípravek Sofnosiv. Je to molekulární síto na bázi zeolitu schopné sušit a absorbovat malé organické částice, které se nacházejí ve vydechovaném vzduchu.

Chemsorb ® je přípravek vyrobený z vysoké kvality impregnovaných uhlíků, používaných k odstraňování amoniaku, aminů, rtuti a kyselých plynů ze vzduchu.

Hlavním cílem firmy Molecular Products Ltd. je produkování chemických výrobků, které uspokojí potřeby a zaručí satisfakci našich zákazníků. Všechny výrobky jsou přísně testovány s cílem zajistit soulad se specifikací.

Kromě výroby chemických produktů, firma dělá také poradenskou činnost při výběru chemických produktů a optimalizace procesu čištění vzduchu. Náš individuální přístup k zákazníkovi, nám umožňuje dosáhnout úspory v provozních systémech.